Откриване на течове

Ние предлагаме откриване на течове в мокри помещения и тераси

И не само. Процедурата по откриване на течове може да се извършва навсякъде, където преминава вода. Тоест – навсякъде. Ако се замислите, почти няма кътче в жилището Ви, през което да не протича ток или вода. Добре експлоатираните тръби и канали, както и изправните кабели, стоят в основата на ефективното битие. Ако те не са здрави, и Вие не бихте задоволявали потребностите си. Именно поради тази причина сме на мнение, че фирми като нашата са добротворци. Именно затова и работата ни възприемаме като много отговорна и ключова. А ненавременното откриване на течове не е от интерес за никого.

Какво друго можете да намерите при нас?

Освен откриване на течове, ние предлагаме още отпушване на канали. Всъщност двете дейности вървят ръка за ръка – ако едната не е навременна, другата е неизбежна. Запушванията по тръбите водят до отклоняването на водата встрани. В резултат на което забелязвате рушене на плочките и фугина, отлепени плочки и др. Избегнете всичко това и направете нужната профилактика – ние ще Ви помогнем.

При нас ще откриете и услуги като префугиране и термографска диагностика. Префугирането е услуга, от която може да Ви потрябва и за откритите тераси. Всички знаем, че те са изложени на непрекъснати и коварни атмосферни условия. За да не протекат или разрушат междувременно, направете си подарък – нашата професионална помощ.

Що се отнася до термографската диагностика,

Тя е пряко обвързана с дейността по откриване на течове. Всички фирми вероятно вече прилагат удобството, наречено термо камера, за да установят наличието на влага. Това се случва за няколко минути, но е отправната точка за по-нататъшната ни работа. Ако действително установим, че има течове и влага, мерките трябва да са спешни и бързи. В противен случай много скоро проблемите ще набъбнат до степен, при която да се наложи да къртите. Неприятно звучи, нали!? И е точно такова.

В нашата фирма работят хора, които се занимават и с инженеринг, проектиране, монтаж и демонтаж. Например, ако едно предприето откриван